Chức năng nhiệm vụ bộ môn Nhi trường Đại học Y Dược Huế

Chức năng nhiệm vụ bộ môn Nhi trường Đại học Y Dược Huế

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Nhi

– Chức năng của Bộ môn Nhi là đào tạo Bs đa khoa hệ 6 năm, 4 năm, hệ Điều dưỡng   và đào tạo sau đại học bao gồm BS nội trú, CKI, CKII, thạc sĩ có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học và sau đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

– Quản lý khám và điều trị tại Phòng khám Nhi và Khoa Nhi Bệnh viện Đại Học Y Dược Huế.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.  Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

Nguyên tắc làm việc của Bộ môn

– Trưởng BM lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trong tất cả các lãnh vực công tác của Bộ môn được BGH Trường ĐHYD Huế giao trách nhiệm; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của BM.

– Trưởng phân công các Phó Trưởng BM giúp Trưởng BM chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày (trừ các công việc do Trưởng BM trực tiếp chỉ đạo), chịu trách nhiệm trước Trưởng BM và trước pháp luật về công việc được giao.

– Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng BM chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Trưởng khác phụ trách, các Phó Trưởng BM chủ động phối hợp với nhau để giải quyết.

– Các Phó Trưởng BM trong phạm vi lĩnh vực được phân công chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công. Giám sát kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đề xuất với Trưởng BM những vấn đề nảy sinh cần được sửa đổi, bổ sung.

– Coi trọng sự đoàn kết trong bộ môn. Mọi công việc bộ môn đều phải bàn kỹ, lấy ý kiến tập trung, dân chủ.

– Thông báo cho học viên ngay từ đầu khóa học các mục tiêu học tập, chỉ tiêu thực tập, nội dung cần học, nội qui, thể lệ thi cử

– Nghiêm túc trong thi cử, chấm thi phải dựa trên đáp án chi tiết soạn thảo từ trước.
– Tích cực trong công tác hợp tác quốc tế.

Cơ sở vật chất 

– Bộ môn có 2 văn phòng:  1 đặt tại Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế phục vụ cho công tác thực hành lâm sàng.

  • Địa chỉ Bệnh viện Trung ương Huế: 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP.Huế
Bệnh viện Trung ương Huế
Bệnh viện Trung ương Huế

– Một văn phòng đặt tại tầng 3 Trường Đại học Y Dược Huế phục vụ cho công tác hành chính của bộ môn và giảng dạy lý thuyết sau đại học.

  • Địa chỉ Trường Đại học Y Dược Huế: 06 Ngô Quyền, TP.Huế
Trường Đại học Y Dược Huế
Trường Đại học Y Dược Huế

Ngoài sự hỗ trợ của nhà trường trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, bộ môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoat khoa học, viết sách, viết báo tìm nguồn kinh phí để nối mạng internet, trang bị máy vi tính, máy chiếu LCD, mua sắm các mô hình thực hành và tất cả các giảng viên của bộ môn đều có máy tính xách tay để phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Reply