Khảo sát triệu chứng lâm sàng thiếu máu “Lòng Bàn Tay Nhợt” theo IMCI

Khảo sát triệu chứng lâm sàng thiếu máu “Lòng Bàn Tay Nhợt” theo IMCI

Thiếu máu, đặc biệt ở trẻ em là một vấn đề swasc khỏe cộng đồng quan trọng. Thao WHO tỉ lệ thiếu máu ở trẻ dưới 5 tuổi tại các nước đang phát triển là 39%…
Nguyễn Hữu Đương, Nguyễn Hữu Châu Đức, Đinh Khánh Quỳnh

Tải tài liệu – Download (PDF)

Reply