Lịch sử hình thành bộ môn Nhi trường Đại học Y Dược Huế

Lịch sử hình thành bộ môn Nhi trường Đại học Y Dược Huế

– Bộ môn Nhi được thành lập từ năm 1963 do GS. Krainick ( người Đức ) là sáng lập viên và BS. Hồ Đình Quế làm trưởng Bộ môn.

– Từ năm 1975 BS.Nguyễn Cước làm trưởng Bộ môn.

– Từ năm 1985 đến 2001 PGS.TS. Nguyễn Tấn Viên làm trưởng Bộ môn, BS. Bùi An Bình làm phó trưởng Bộ môn.

– Từ năm 2001 BSCKII. Phan Thị Kim Ngân làm trưởng Bộ môn. BSCKII. Hồ Viết Hiếu, ThS. Nguyễn Hữu Đương, BSCKII Trần Thị Minh Hương làm phó trưởng Bộ môn

– Từ năm 2005 đến 2009 BSCKII. Hồ Viết Hiếu làm trưởng Bộ môn. TS.BS. Phan Hùng Việt phụ trách đào tạo sau đại học, ThS. Nguyễn Thanh Long phụ trách đào tạo đại học, BSCKII. Lê Thiện Thuyết phụ trách lâm sàng tại Khoa Nhi-BV Trường ĐHYK Huế, BSCKII.Trần Thị Minh Hương phụ trách lâm sàng tại Khoa Nhi – BVTW Huế .

– Từ năm 2010 đến nay PGS.TS.Phan Hùng Việt làm trưởng bộ môn

Nhiệm kỳ 2015-2019

 

Trưởng bộ môn:          PGS.TS.PHAN HÙNG VIỆT

Phó trưởng bộ môn:   PGS.TS. Nguyễn Thị Cự

PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn.

Reply