Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CK, CK-MB, và Troponin T trong máu ở trẻ giai đoạn sơ sinh sớm có ngạt

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CK, CK-MB, và Troponin T trong máu ở trẻ giai đoạn sơ sinh sớm có ngạt

Tài về – Download (PDF)

Reply